Het uitgangspunt voor het Europees burgerinitiatief Eén van ons

De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij is niet alleen een grondrecht op zich, maar de grondslag van alle grondrechten. De onschendbaarheid van de menselijke waardigheid is vast gelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De menselijke waardigheid is een gegeven: het is geen recht wat kan worden prijsgegeven. Het is inherent aan het mens zijn.
De menselijke waardigheid is ook van toepassing op het menselijk embryo. Daarom dienen status en rechten die gelden voor mensen ook gelden voor het menselijk embryo.

De noodzaak van het Europees burgerinitiatief Eén van ons

Onze maatschappij verzakelijkt en individualiseert. Een menselijke samenleving streeft menselijke waardigheid na. Dit staat boven individuele zelfbeschikking. Een menselijk embryo is een subject, menselijk leven, geen object, ook geen ding.
Waar het menselijk embryo als een object wordt gezien zonder menselijke waardigheid, wordt het gebruikt als “productiemiddel” voor de farmaceutische industrie, als object van wetenschappelijk onderzoek, en kan het bij medische experimenten worden vernietigd.
Het herstellen van de menselijke waardigheid van het embryo zal een dam op werpen tegen het ongebreidelde gebruik van het embryo als object en de vernietiging er van. Daartoe kan het Europees burgerinitiatief Eén van ons bijdragen.

Het doel van het Europees burgerinitiatief Eén van ons

Door uw steun aan dit Europees burgerinitiatief kunnen wij, inwoners van de EU lidstaten, de Europese Commissie vragen bij toekomstige wetgeving financiële steun te weigeren op het gebied van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid waarbij menselijke embryo’s vernietigd worden.
Door uw steun draagt u bij aan het verzamelen van één miljoen handtekeningen die nodig zijn om het burgerinitiatief in de Europese Commissie te behandelen. Dit biedt een concrete mogelijkheid het menselijke embryo dezelfde waardigheid en rechten toe te kennen die het toekomt en die gelijk zijn aan de waardigheid en rechten die gelden voor ieder mens.

Het validatie proces van het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” dat uitgevoerd is door de nationale autoriteiten van de deelnemende lidstaten is deze week afgerond. Van de 1.901.947 verzamelde steunbetuigingen zijn 1.742.156 steunbetuigingen geldig.

In negentien lidstaten zijn meer dan de benodigde minimum aantal steunbetuigingen verzameld, voor Nederland 27.271.

Bekijk de uiteindelijke telling